507 629 849 biuro@ekosbc.pl

EKO SB-C

Piaskowanie, sodowanie, szkiełkowanie. Mobilne piaskowanie metali, sodowanie karoserii, szkiełkowanie aluminium. Obróbka strumieniowo-ścierna metali, piaskowanie drewna, cegły. Piaskowanie Radom, piaskowanie Pionki.

PIASKOWANIE

Piaskowanie to proces technologiczny polegający na czyszczeniu dowolnej powierzchni materiałem ściernym w strumieniu sprężonego powietrza. Efekt piaskowania jest podobny do szlifowania, jednak czyszczona powierzchnia jest równiejsza i uzyskuje wymaganą szorstkość. Piaskując bez problemu można dotrzeć do trudno dostępnych rogów i zakrzywień.

Do piaskowania mogą być również użyte inne, dostatecznie rozdrobnione materiały: szlaka pomiedziowa, śrut, szkło, metal,  granat (minerał), żużel, a nawet zmielone kawałki skorupy orzechów kokosowych, co pozwala na uzyskanie specyficznego wyglądu obrabianej powierzchni.

W miejscach, gdzie należy unikać dużego zapylenia stosujemy metodę piaskowania w osłonie wodnej – tzw. hydro-piaskowanie. Jego zalety można wykorzystać podczas prac na różnych oczyszczanych powierzchniach. Dzięki temu, że ścierniwo zwilżone jest wodą, uzyskano zauważalną poprawę parametrów obróbki. Warto zwrócić uwagę, że proces piaskowania jest wypierany przez inne nowsze metody m.in. sodowanie czy szkiełkowanie.

Piaskowanie konstrukcji stalowych, śrutowanie metali, piaskowanie cegły, piaskowanie drewna czy elementów metalowych samochodów.

Używane ścierniwo

Twardość w skali Mosh'a

Hydropiaskowanie

Woda podczas obróbki w znacznym stopniu ogranicza odbicia drobin ścierniwa przez co pylenie zmniejsza się o 95% w stosunku do piaskowania na sucho.

Wykorzystanie wody jako składnika strugi powoduje zmywanie zanieczyszczeń w postaci soli, pyłów oraz zatłuszczeń.

Mokre ziarna ścierne w związku z większą masą zwilżonej cząstki posiadają większą energię kinetyczną (szybkość) przez co intensywność obróbki powierzchni wzrasta.

Stopień czystości przygotowania podłoży metalowych

Prace przygotowawcze pod piaskowanie konstrukcji stalowych przed dalszym zabezpieczeniem decydują o trwałości metalu. Im lepiej wyczyszczona powierzchnia metalu, tym lepsza trwałość po zabezpieczeniu w postaci np. farb antykorozyjnych.

Wyróżniamy 4 stopnie oczyszczanego metalu metodą piaskowania – klasyfikacja zgodna ze standardami Szwedzkimi (SIS 05 5900 / ISO 8501-1+2):

Klasa SA 1

Lekka obróbka strumieniowo-ścierna
Powierzchnie są wolne od składników nieżelaznych, takich jak olej, tłuszcz, brud i pozostałości farby. Pozostała po procesie produkcyjnym warstw żelaza, taka jak zgorzelina walcownicza i rdza jest usuwana. Resztki zgorzeliny, rdzy i farby przylegają i powierzchnia może być chropowata w stopniu wystarczającym do uzyskania dobrej przyczepności następnej powłoki.

Klasa SA 2

Dokładna obróbka strumieniowo-ścierna
SA 1 proces i dodatkowe procesy: Rdza / zgorzelina lub przylegające pozostałości powłok prawie usunięte. ~70% na każdy centymetr kwadratowy powinien być wolny od widocznych pozostałości. Zagłębienia w powierzchni mogą posiadać śladowe pozostałości.

Klasa SA 2,5

Bardzo dokładna obróbka strumieniowo-ścierna
Tak jak w przypadku SA 2. Mogą być widoczne tylko ślady lub odcienie warstw. 95% na każdy cm kwadratowy powinien być wolny od widocznych pozostałości.

Klasa SA 3

Obróbka strumieniowo-ścierna do wizualnie czystej stali
Proces SA 2.5 i dodatkowe procesy: Przedmioty obrabiany ma jednolitą metalową szaro-białą powierzchnię. Wszystkie odpady żelaza i metali nieżelaznych są usuwane w 100%.

Mobilne piaskowanie cegły piaskowanie-radom
Piaskowanie
Przewiń na górę